Sector
  • Vwo bovenbouw
Vakgebied
  • Wiskunde A
Leerplankundig thema
  • Schoolexamen
  • Handreiking

Toetsen in het schoolexamen

27-6-2015

Voorafgaand aan de invoering van de nieuwe wiskundeprogramma's, waaronder dat van wiskunde A vwo, zijn pilots uitgevoerd waarin deze nieuwe programma's zijn beproefd. Op grond van het resultaat van deze pilots is besloten in het definitieve examenprogramma van wiskunde A vwo geen wijzigingen aan te brengen in de verdeling van het examenprogramma tussen CE en SE.

In dit hoofdstuk vindt u achtereenvolgens:

De onderdelen van het schoolexamen

Tot het schoolexamen behoren, verplicht, de volgende domeinen:

  • Domein A: Vaardigheden
  • Domein E: Statistiek en kansrekening
  • Domein F: Keuzeonderwerpen

Voorbeelden en hulpmiddelen

Hier wordt aandacht besteed aan:

  • voorbeeldlesmateriaal
  • praktische opdrachten
  • toetsmatrijs