Sector
  • Vwo bovenbouw
Vakgebied
  • Wiskunde A
Leerplankundig thema
  • Schoolexamen
  • Handreiking

Specifieke aandachtpunten

25-6-2015

In dit deel van de handreiking vindt u informatie over een aantal vakgerelateerde onderwerpen. Deze onderwerpen hebben bij de ontwikkeling van de nieuwe examenprogramma's wiskunde meer aandacht gekregen. Voor een deel komt deze aandacht bij meerdere - en soms alle - wiskundevakken terug.
Het betreft de volgende onderwerpen.

Visiedocument cTWO

Hier wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen

  • standpunten van cTWO
  • kernconcepten
  • wiskundige denkactiviteiten (WDA)

De rol van ICT

Hier leest u de mogelijkheden om ICT in te zetten bij het nieuwe examenprogramma.

Nieuwe domeinen die niet (verplicht) tot het SE behoren

Het programma wiskunde A  havo kent onderwerpen die nieuw zijn, maar niet verplicht tot het SE behoren.

Contexten

Contexten spelen een belangrijke rol in de programma's van wiskunde A en wiskunde C.

Rekenen in het programma

In de programma's van wiskunde A en wiskunde C wordt specifiek aandacht besteed aan de rol van rekenen.

Voorkennis

Hier vindt u een beschrijving van wat leerlingen moeten kennen en kunnen aan het einde van het derde leerjaar havo en vwo.