Uw reactie is succesvol verzonden1301613-7-2019 23:59:32htmlFalseaspxWebsite artikelpagina
Agendaoverzicht1301713-7-2019 23:59:32htmlFalseaspxWelkomstpagina
Meer over WDA1305413-7-2019 23:59:32htmlFalseaspxDe wiskundige denkactiviteiten, door cTWO geformuleerd, kunnen niet los van elkaar worden gezien. Paul Drijvers constateert dat de denkactiviteiten modelleren, abstraheren en probleemoplossen de belangrijkste zijn en dat ordenen en structureren, .....Website artikelpagina
Inleiding1298213-7-2019 23:59:3283htmlFalseaspxIn dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen: - Aanleiding tot het schrijven van de (vernieuwde) handreiking. Een korte schets van de achtergrond van het ontstaan van deze handreiking. - Positie van het vak ........Website artikelpagina
Het examenprogramma wiskunde A vwo1298613-7-2019 23:59:32338htmlFalseaspxHet eindexamen wiskunde A vwo bestaat uit het centraal examen en het schoolexamen. Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen ..... Domein A Vaardigheden Domein B Algebra en tellen Domein C Verbanden .....Website artikelpagina
Het PTA1298713-7-2019 23:59:32198htmlFalseaspxSamen met uw vakcollega's bent u verantwoordelijk voor het schoolexamen wiA vwo. Hier vindt u informatie en hulpmiddelen die u helpen om de kwaliteit van het schoolexamen, het Programma van Toetsing en Afsluiting .....Website artikelpagina
Toetsen in het schoolexamen1298813-7-2019 23:59:32184htmlFalseaspxVoorafgaand aan de invoering van de nieuwe wiskundeprogramma's, waaronder dat van wiskunde A vwo, zijn pilots uitgevoerd waarin deze nieuwe programma's zijn beproefd. Op grond van het resultaat van deze pilots is besloten in het definitieve .....Website artikelpagina
Afstemming met andere vakken1298913-7-2019 23:59:32114htmlFalseaspxIn het visiedocument Rijk aan betekenis noemt cTWO samenhang tussen de verschillende wiskundevakken en andere vakken een van de belangrijke vernieuwingen. In standpunt 14 schrijft cTWO dat deze samenhang 'moet worden verbeterd, evenals de onderlinge .....Website artikelpagina
Aanleiding tot het schrijven van de (vernieuwde) handreiking1299513-7-2019 23:59:3220htmlFalseaspxIn het kader van de vernieuwing van het onderwijs in de vijf bètavakken (natuur, leven en technologie, natuurkunde, scheikunde, biologie en wiskunde) heeft het ministerie van OCW in november 2006 aan de commissie Toekomst Wiskunde Onderwijs cTWO .....Website artikelpagina
Positie van het vak in de tweede fase1299613-7-2019 23:59:3252htmlFalseaspxHet vak wiskunde A vwo is een verplicht profielvak in de profielen E&M (Economie en Maatschappij) en N&G (Natuur en Gezondheid). In beide profielen mogen de leerlingen in plaats van wiskunde A ook wiskunde B als profielvak kiezen, mits het bevoegd .....Website artikelpagina