Voorbereidend wetenschappelijk: twaalf scholen over het verdwijnen van ANW als verplicht vwo-vak1146620-3-2015 11:36:30924http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2015Resink, F.;Maarten PietersPdf-bestand
Uw reactie is succesvol verzonden1301619-5-2019 00:00:16htmlFalseaspxWebsite artikelpagina
Agendaoverzicht1301719-5-2019 00:00:16htmlFalseaspxWelkomstpagina
Meer over WDA1305419-5-2019 00:00:16htmlFalseaspxDe wiskundige denkactiviteiten, door cTWO geformuleerd, kunnen niet los van elkaar worden gezien. Paul Drijvers constateert dat de denkactiviteiten modelleren, abstraheren en probleemoplossen de belangrijkste zijn en dat ordenen en structureren, .....Website artikelpagina
Inleiding1298219-5-2019 00:00:1674htmlFalseaspxIn dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen: - Aanleiding tot het schrijven van de (vernieuwde) handreiking. Een korte schets van de achtergrond van het ontstaan van deze handreiking. - Positie van het vak ........Website artikelpagina
Het examenprogramma wiskunde A vwo1298619-5-2019 00:00:16281htmlFalseaspxHet eindexamen wiskunde A vwo bestaat uit het centraal examen en het schoolexamen. Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen ..... Domein A Vaardigheden Domein B Algebra en tellen Domein C Verbanden .....Website artikelpagina
Het PTA1298719-5-2019 00:00:16176htmlFalseaspxSamen met uw vakcollega's bent u verantwoordelijk voor het schoolexamen wiA vwo. Hier vindt u informatie en hulpmiddelen die u helpen om de kwaliteit van het schoolexamen, het Programma van Toetsing en Afsluiting .....Website artikelpagina
Toetsen in het schoolexamen1298819-5-2019 00:00:16171htmlFalseaspxVoorafgaand aan de invoering van de nieuwe wiskundeprogramma's, waaronder dat van wiskunde A vwo, zijn pilots uitgevoerd waarin deze nieuwe programma's zijn beproefd. Op grond van het resultaat van deze pilots is besloten in het definitieve .....Website artikelpagina
Afstemming met andere vakken1298919-5-2019 00:00:16108htmlFalseaspxIn het visiedocument Rijk aan betekenis noemt cTWO samenhang tussen de verschillende wiskundevakken en andere vakken een van de belangrijke vernieuwingen. In standpunt 14 schrijft cTWO dat deze samenhang 'moet worden verbeterd, evenals de onderlinge .....Website artikelpagina
Aanleiding tot het schrijven van de (vernieuwde) handreiking1299519-5-2019 00:00:1617htmlFalseaspxIn het kader van de vernieuwing van het onderwijs in de vijf bètavakken (natuur, leven en technologie, natuurkunde, scheikunde, biologie en wiskunde) heeft het ministerie van OCW in november 2006 aan de commissie Toekomst Wiskunde Onderwijs cTWO .....Website artikelpagina