Monitoring vernieuwde examenprogramma aardrijkskunde vmbo: Samenvattend eindrapport247566-10-2017 10:49:4410http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2017Han Noordink;Frederik Oorschot;Elvira FolmerNadat in de tweede fase havo/vwo in augustus 2007 een nieuw examenprogramma voor aardrijkskunde werd ingevoerd, is in 2010 het besluit gevallen om ook een nieuw programma voor aardrijkskunde in het vmbo in te voeren. Dit rapport is een verslag van het onderzoek heeft betrekking op de implementatie van het nieuwe examenprogramma, zoals dat in augustus 2013 op alle vmbo-scholen werd ingevoerd (te starten in het derde leerjaar) en in mei 2015 voor het eerst werd geëxamineerd. De ervaringen van zowel docenten als leerlingen zijn onderzocht. Concreet is onderzocht in hoeverre docenten en leerlingen tevreden zijn over een aantal specifieke aspecten van het nieuwe examenprogramma en welke knelpunten zij ervaren.Pdf-bestand
Aanleiding tot het schrijven van de (vernieuwde) handreiking1299516-10-2017 00:04:01htmlFalseaspxIn het kader van de vernieuwing van het onderwijs in de vijf bètavakken (natuur, leven en technologie, natuurkunde, scheikunde, biologie en wiskunde) heeft het ministerie van OCW in november 2006 aan de commissie Toekomst Wiskunde Onderwijs cTWO .....Website artikelpagina
Meer over afstemming1299716-10-2017 00:04:01htmlFalseaspxVoor een goede afstemming van het onderwijs en de toetsing van onderdelen van het schoolexamen die inhoudelijk in elkaars verlengde liggen en elkaar zelfs kunnen overlappen, is overleg wenselijk tussen de vaksectie wiskunde en andere vakken. .....Website artikelpagina
Afstemming met Nederlands1299816-10-2017 00:04:01htmlFalseaspxVoor een goede afbakening van wiskunde A m.b.t. taalvaardigheden van de leerling is afstemming met Nederlands wenselijk. Daarbij is van belang dat docenten wiskunde weten hoe bij Nederlands leesvaardigheden (intensief en extensief lezen) .....Website artikelpagina
Afstemming met de moderne vreemde talen1299916-10-2017 00:04:01htmlFalseaspxAls leerlingen zelfstandig bronnen zoeken en raadplegen, komen ze ook bij Engelstalige bronnen terecht, zeker als ze op zoek zijn naar bijvoorbeeld wetenschappelijke rapporten. Het is aan te bevelen dat zij bij wiskunde A vertrouwd raken met .....Website artikelpagina
Afstemming met economie en M&O1300116-10-2017 00:04:01htmlFalseaspxIn de handreiking 'Samenhang en afstemming tussen wiskunde en de profielvakken. Handreiking met voorbeeldmateriaal' is veel voorbeeldmateriaal te vinden dat u in het onderwijs kunt gebruiken. In een aantal bijlagen vindt u overzichten van de ..... Website artikelpagina
Opzet en indeling van het PTA1300716-10-2017 00:04:01htmlFalseaspxHet schoolexamenprogramma wordt vastgelegd in het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). Daarin worden alle toetsen en opdrachten opgenomen die de leerlingen in het kader van het schoolexamen krijgen voorgelegd. Het is een juridisch document..... Website artikelpagina
Waarover moet worden nagedacht voor het opstellen van het PTA1300816-10-2017 00:04:01htmlFalseaspxHet is niet zo gemakkelijk om een visie op het vak wiskunde A te formuleren. Veelal beperken scholen zich er toe het (examen)programma aan te bieden.....Website artikelpagina
Uw reactie is succesvol verzonden1301616-10-2017 00:04:01htmlFalseaspxWebsite artikelpagina
Agendaoverzicht1301716-10-2017 00:04:01htmlFalseaspxWelkomstpagina