Uw reactie is succesvol verzonden1301617-11-2019 01:00:44htmlFalseaspxWebsite artikelpagina
Nieuwsoverzicht1301817-11-2019 01:00:44htmlFalseaspxWelkomstpagina
Meer over WDA1305417-11-2019 01:00:44htmlFalseaspxDe wiskundige denkactiviteiten, door cTWO geformuleerd, kunnen niet los van elkaar worden gezien. Paul Drijvers constateert dat de denkactiviteiten modelleren, abstraheren en probleemoplossen de belangrijkste zijn en dat ordenen en structureren, .....Website artikelpagina
Inleiding1298217-11-2019 01:00:4499htmlFalseaspxIn dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen: - Aanleiding tot het schrijven van de (vernieuwde) handreiking. Een korte schets van de achtergrond van het ontstaan van deze handreiking. - Positie van het vak ........Website artikelpagina
Het examenprogramma wiskunde A vwo1298617-11-2019 01:00:44379htmlFalseaspxHet eindexamen wiskunde A vwo bestaat uit het centraal examen en het schoolexamen. Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen ..... Domein A Vaardigheden Domein B Algebra en tellen Domein C Verbanden .....Website artikelpagina
Het PTA1298717-11-2019 01:00:44229htmlFalseaspxSamen met uw vakcollega's bent u verantwoordelijk voor het schoolexamen wiA vwo. Hier vindt u informatie en hulpmiddelen die u helpen om de kwaliteit van het schoolexamen, het Programma van Toetsing en Afsluiting .....Website artikelpagina
Toetsen in het schoolexamen1298817-11-2019 01:00:44209htmlFalseaspxVoorafgaand aan de invoering van de nieuwe wiskundeprogramma's, waaronder dat van wiskunde A vwo, zijn pilots uitgevoerd waarin deze nieuwe programma's zijn beproefd. Op grond van het resultaat van deze pilots is besloten in het definitieve .....Website artikelpagina
Afstemming met andere vakken1298917-11-2019 01:00:44114htmlFalseaspxIn het visiedocument Rijk aan betekenis noemt cTWO samenhang tussen de verschillende wiskundevakken en andere vakken een van de belangrijke vernieuwingen. In standpunt 14 schrijft cTWO dat deze samenhang 'moet worden verbeterd, evenals de onderlinge .....Website artikelpagina
Aanleiding tot het schrijven van de (vernieuwde) handreiking1299517-11-2019 01:00:4420htmlFalseaspxIn het kader van de vernieuwing van het onderwijs in de vijf bètavakken (natuur, leven en technologie, natuurkunde, scheikunde, biologie en wiskunde) heeft het ministerie van OCW in november 2006 aan de commissie Toekomst Wiskunde Onderwijs cTWO .....Website artikelpagina
Positie van het vak in de tweede fase1299617-11-2019 01:00:4455htmlFalseaspxHet vak wiskunde A vwo is een verplicht profielvak in de profielen E&M (Economie en Maatschappij) en N&G (Natuur en Gezondheid). In beide profielen mogen de leerlingen in plaats van wiskunde A ook wiskunde B als profielvak kiezen, mits het bevoegd .....Website artikelpagina