Afstemming met de moderne vreemde talen1299918-2-2018 01:02:02htmlFalseaspxAls leerlingen zelfstandig bronnen zoeken en raadplegen, komen ze ook bij Engelstalige bronnen terecht, zeker als ze op zoek zijn naar bijvoorbeeld wetenschappelijke rapporten. Het is aan te bevelen dat zij bij wiskunde A vertrouwd raken met .....Website artikelpagina
Opzet en indeling van het PTA1300718-2-2018 01:02:02htmlFalseaspxHet schoolexamenprogramma wordt vastgelegd in het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). Daarin worden alle toetsen en opdrachten opgenomen die de leerlingen in het kader van het schoolexamen krijgen voorgelegd. Het is een juridisch document..... Website artikelpagina
Waarover moet worden nagedacht voor het opstellen van het PTA1300818-2-2018 01:02:02htmlFalseaspxHet is niet zo gemakkelijk om een visie op het vak wiskunde A te formuleren. Veelal beperken scholen zich er toe het (examen)programma aan te bieden.....Website artikelpagina
Uw reactie is succesvol verzonden1301618-2-2018 01:02:02htmlFalseaspxWebsite artikelpagina
Agendaoverzicht1301718-2-2018 01:02:02htmlFalseaspxWelkomstpagina
Verschillen tussen het oude en het nieuwe examenprogramma1304618-2-2018 01:02:02htmlFalseaspxEen vergelijking van het nieuwe examenprogramma met het oude, 2007-programma kan als volgt kort worden gekenschetst.....Website artikelpagina
Relatie tussen het havo en het vwo programma1304718-2-2018 01:02:02htmlFalseaspxBij het vaststellen van de examenprogramma's voor wiskunde A havo en wiskunde A vwo is veel overleg geweest binnen de syllabuscommissie om tot een zo groot mogelijke overeenstemming te komen, daar waar mogelijk en wenselijk. Zo zijn de .....Website artikelpagina
Standpunten van cTWO1305218-2-2018 01:02:02htmlFalseaspxIn het visiedocument Rijk aan Betekenis beschrijft cTWO haar toekomstvisie op het wiskundeonderwijs in Nederland voor havo en vwo. Ook gaat cTWO in op de betekenis, doel en inhoud van het wiskundeonderwijs en de manier waarop de doelen .....Website artikelpagina
Kernconcepten en wiskundige denkactiviteiten (WDA)1305318-2-2018 01:02:02htmlFalseaspxIn het visiedocument Rijk aan betekenis benoemt cTWO een aantal wiskundige concepten en denkactiviteiten.......Website artikelpagina
Meer over WDA1305418-2-2018 01:02:02htmlFalseaspxDe wiskundige denkactiviteiten, door cTWO geformuleerd, kunnen niet los van elkaar worden gezien. Paul Drijvers constateert dat de denkactiviteiten modelleren, abstraheren en probleemoplossen de belangrijkste zijn en dat ordenen en structureren, .....Website artikelpagina