Uw reactie is succesvol verzonden1301618-11-2018 01:03:22htmlFalseaspxWebsite artikelpagina
Agendaoverzicht1301718-11-2018 01:03:22htmlFalseaspxWelkomstpagina
Standpunten van cTWO1305218-11-2018 01:03:22htmlFalseaspxIn het visiedocument Rijk aan Betekenis beschrijft cTWO haar toekomstvisie op het wiskundeonderwijs in Nederland voor havo en vwo. Ook gaat cTWO in op de betekenis, doel en inhoud van het wiskundeonderwijs en de manier waarop de doelen .....Website artikelpagina
Kernconcepten en wiskundige denkactiviteiten (WDA)1305318-11-2018 01:03:22htmlFalseaspxIn het visiedocument Rijk aan betekenis benoemt cTWO een aantal wiskundige concepten en denkactiviteiten.......Website artikelpagina
Meer over WDA1305418-11-2018 01:03:22htmlFalseaspxDe wiskundige denkactiviteiten, door cTWO geformuleerd, kunnen niet los van elkaar worden gezien. Paul Drijvers constateert dat de denkactiviteiten modelleren, abstraheren en probleemoplossen de belangrijkste zijn en dat ordenen en structureren, .....Website artikelpagina
Inleiding1298218-11-2018 01:03:2259htmlFalseaspxIn dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen: - Aanleiding tot het schrijven van de (vernieuwde) handreiking. Een korte schets van de achtergrond van het ontstaan van deze handreiking. - Positie van het vak ........Website artikelpagina
Het examenprogramma wiskunde A vwo1298618-11-2018 01:03:22204htmlFalseaspxHet eindexamen wiskunde A vwo bestaat uit het centraal examen en het schoolexamen. Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen ..... Domein A Vaardigheden Domein B Algebra en tellen Domein C Verbanden .....Website artikelpagina
Het PTA1298718-11-2018 01:03:22150htmlFalseaspxSamen met uw vakcollega's bent u verantwoordelijk voor het schoolexamen wiA vwo. Hier vindt u informatie en hulpmiddelen die u helpen om de kwaliteit van het schoolexamen, het Programma van Toetsing en Afsluiting .....Website artikelpagina
Toetsen in het schoolexamen1298818-11-2018 01:03:22135htmlFalseaspxVoorafgaand aan de invoering van de nieuwe wiskundeprogramma's, waaronder dat van wiskunde A vwo, zijn pilots uitgevoerd waarin deze nieuwe programma's zijn beproefd. Op grond van het resultaat van deze pilots is besloten in het definitieve .....Website artikelpagina
Afstemming met andere vakken1298918-11-2018 01:03:2293htmlFalseaspxIn het visiedocument Rijk aan betekenis noemt cTWO samenhang tussen de verschillende wiskundevakken en andere vakken een van de belangrijke vernieuwingen. In standpunt 14 schrijft cTWO dat deze samenhang 'moet worden verbeterd, evenals de onderlinge .....Website artikelpagina