Sector
  • Vwo bovenbouw
Vakgebied
  • Wiskunde A
Leerplankundig thema
  • Schoolexamen
  • Handreiking

Inleiding

22-6-2015

In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

Aanleiding tot het schrijven van de (vernieuwde) handreiking

Een korte schets van de achtergrond van het ontstaan van deze handreiking.

Positie van het vak in de tweede fase

Een korte beschrijving van de positie die het vak wiskunde A vwo inneemt in de profielen van de tweede fase van het vwo.