Sector
  • Vwo bovenbouw
Vakgebied
  • Wiskunde A
Leerplankundig thema
  • Handreiking
  • Schoolexamen

Meer over WDA

26-6-2015

De wiskundige denkactiviteiten, door cTWO geformuleerd, kunnen niet los van elkaar worden gezien. Paul Drijvers constateert dat de denkactiviteiten modelleren, abstraheren en probleemoplossen de belangrijkste zijn en dat ordenen en structureren, formules manipuleren en redeneren er als 'schakels' tussen zitten. In de volgende figuur wordt dat zichtbaar.

Driehoek Probleemoplossen.JPG 

Nog enkele bronnen met informatie

  • Paul Drijvers heeft een artikel geschreven met de lastige vraag: Wat bedoelen we met WDA? Dit artikel vindt u in de Nieuwe Wiskrant (jaargang 31, december 2011).
  • Paul Drijvers heeft een artikel geschreven met de titel Kernaspecten van wiskundig denken. Dit artikel vindt u in Euclides jaargang 90, nr. 5 (maart 2015), pagina's 4 t/m 8.
  • Kun je opgaven maken waarin deze denkactiviteiten zichtbaar worden? In het document Wiskunde_WDA_voorbeeldopgaven.docx hebben de samenstellers geprobeerd dergelijke opgaven te maken.
  • Zijn (sommige van) deze denkactiviteiten terug te vinden in recente examens (2011)? In het document Voorbeelden van WDA-vragen uit het examen van 2011 zijn enkele examenvragen uit 2011 bij elkaar gebracht waarin denkactiviteiten zichtbaar aanwezig zijn.

Buiten het boekje

Aandacht besteden aan denkactiviteiten in de toetsing heeft onvermijdelijk tot gevolg dat er ook in het onderwijs aandacht voor moet zijn. Dat vereist o.a. dat de docenten de beschikking hebben over opdrachten die in het onderwijsproces kunnen worden ingezet.
'Buiten het boekje' is een losse serie lesontwerpen, die een beperkte omvang hebben, vaak minder dan één les. De serie laat de lezer kennismaken met een didactiekvorm waarin nadrukkelijk aandacht wordt besteed aan denkactiviteiten, maar dan op een andere, afwijkende manier. Het materiaal is vrij te gebruiken en naar eigen inzichten aan te passen.

Ga naar de website van De Wageningse Methode en daar naar Docenten. Daar staat meer informatie over deze lessuggesties.

Zie ook: Euclides, jaargang 87, nr. 5 (maart 2012) pagina's 186 en 187.