Sector
  • Vwo bovenbouw
Vakgebied
  • Wiskunde A
Leerplankundig thema
  • Handreiking
  • Schoolexamen

Voorbeelden van uitwerkingen en hulpmiddelen

28-6-2015

Voorbeelden van ingevulde PTA's en toelichting op gemaakte keuzes

Enkele pilotscholen hebben PTA 's ter beschikking gesteld. Het PTA dat u hier vindt betreft de leerstofplanning voor wiskunde A vwo en wiskunde C vwo. In de planning staan alle toetsen aangegeven die vanaf klas 4 worden afgenomen.
In dit PTA heeft de school ervoor gekozen om de toetsen van klas 4 niet mee te laten tellen voor het SE-cijfer. Ook heeft de school ervoor gekozen alle toetsen even lang te laten duren, behalve de laatste toets. Die duurt langer en omvat dan ook de gehele examenstof. Dit ter voorbereiding op het eindexamen. Daarmee is ook aangegeven dat de stof van het SE  niet beperkt is gebleven tot dat wat wettelijk verplicht tot het SE moet behoren.

Naast dit PTA  zijn ook PTA 4 5 VWO wiskunde A schoter en PTA WA 4V 2015-2016 hier beschikbaar.


Digitale checklist voor de inrichting van het schoolexamenprogramma

Met het PTA legt de docent (sectie, school) verantwoording af over de keuzes die gemaakt zijn. Het is dus van belang dat de sectie er zeker van is of met alles rekening is gehouden. Om na te gaan of dit het geval is, heeft SLO een checklist ontwikkeld die u stapsgewijs langs alle punten leidt die van belang zijn bij de inrichting van het schoolexamenprogramma. De checklist voor wiskunde A vwo komt binnenkort via deze pagina beschikbaar.